รส.กฟผ.

Home

Written by Super User
Published on Wednesday, 23 June 2021 16:59

เรียนท่านสมาชิก รส.กฟผ. และพนักงาน กฟผ.

ตามที่ รส.กฟผ. ได้จัดทำโครงการประกันกลุ่มโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้ร่วมกับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด นำเสนอแผน เจอ จ่าย จบ มีความคุ้มครอง 2 แผน แก่ สมาชิก รส.กฟผ. พนักงาน กฟผ. และ ครอบครัว

โดยมีผู้ให้ความสนใจ และสมัครมา จำนวน 205 มีรายชื่อ ดังนี้

ประกนโควดตรวจสอบรายชอผสมคร

Read more: รายชื่อผู้สมัครทำประกันกลุ่ม Covid-19 กับ อาคเนย์ประกันภัย
Written by Super User
Published on Tuesday, 23 March 2021 10:40

เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นไป
รับของสมนาคุณ 100 ท่านแรก

เชญชวนลนรบรางวล7

Read more: เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

จำนวนผู้เข้าชม